Taliansko / Bazilikáta

BAZILIKÁTA

 

Názov Bazilikata pochádza z latinského názvu Basileus - Zem kráľov. Oblasť Basilicata leží na juhu Talianska. Hornatú náhornú plošinu zaberajú zväčša Neapolské Apeniny a je bohato rozčlenená korytami riek. Územie na severe susedí s Apúliiou, na juhu s Kalábriou a na západe s Kampániou. Od Zálivu Policastro sa pevnina otvára na Tyrhénske a od Tarentského zálivu na Jónske more.

online podpora

id_Clanek 65: N/A